Rise of the Runelords

Sesja #30 - Galaretki, śluzy, żaby

Sesja 30

Postacie Graczy:
- ?? —
-Euth’Anasia
-Iknomil III
-Jeremiasz Bubba
-Lauxema
-Pan Ô Ramix
-Varrel

Bohaterscy Bohaterowie, z Varrelem na czele, przemierzają zamieszkałe przez różnorakiego rodzaju galaretki i śluzy podziemia. Przechodzą przez szersze, węższe, całkiem wąskie korytarze, odkrywając kolejne pomieszczenia. Wchodzą po schodach i schodzą z nich, i tak dalej, i tak dalej… Może to brzmieć absurdalnie, ale walczyli oni nawet z drapieżnym biurkiem! Niewiele brakowały aby biedny Iknomil został przez ów mebel zjedzony w ramach przystawki.

Gdy B.B. przeciskali się przez bardzo ciasne przejście, Varrel, który ze zwinnością jaszczurki przecisnął się przez tą przestrzeń, poszedł na zwiad. Odkrył jeziorko zamieszkiwane przez martwe, po wizycie Bohaterów, żaby oraz wyjście z jaskiń połączonych z podziemiami. Chwała Calistrii! Świeże powietrze! – pomyślał Varrel…

Ale za cholerę nie wiem, dlaczego przeszukujemy te podziemia! To się źle skończy. – stwierdził na koniec.

Comments

Geralt_Bialy_Wilk

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.