Aldern Foxglove

Młody człowiek, uratowany przez Bohaterów podczas goblińskiego ataku na Sandpoint.

Description:

Młody arystokrata, pochodzący z Magnimar. Chorobliwie zainteresowany Bohaterami, żądny przygód i gadatliwy. Jest dozgonnie wdzięczny Bohaterom za uratowanie życia, co wyraża głównie lawiną pochlebstw oraz prezentami.

Jego ojciec jest wysoko postawionym urzędnikiem w Magnimar.

Bio:

Aldern Foxglove

Rise of the Runelords Geralt_Bialy_Wilk