Goblińskie Plemiona

W pobliżu Sandpoint swoje siedziby ma pięć głównych goblińskich plemion:

Gobliny z Thistletop: Swą nazwę zawdzięczają wyspie Thistletop, którą zamieszkują. Najpotężniejsze ze wszystkich plemion w Varisii, dowodzone przez Sztabozrywa. Mają najlepsze leże.

Ptasiogryzy: mieszkają w jaskiniach na zachód od Diabelskiej Tacy – najbliżej Sandpoint, są najmniej agresywne ze wszystkich plemion.

Żabolizy: Żyją na Bagnie Brimestump, na południu od miasteczka. Słyną ze swoich umiejętności pływackich.

Plemię Siódmego Zęba: Ich leże znajduje się na wschodzie, w Shank Wood. Zbierają śmieci wyrzucane przez mieszkańców Sandpoint i wykonują z nich zbroje i broń.

Gobliny z Mosswood: Drugie co do wielkości z plemion, także zawdzięczające swoją nazwę od miejsca które zamieszkują. Są bardzo liczni.

Goblińskie Plemiona

Rise of the Runelords Geralt_Bialy_Wilk