Rise of the Runelords

Sesja #36 - W Forcie

Sesja #36

Postacie Graczy:
- Quirai
- Callandor
- Pan Ô Ramix
- Jonasz
- p’Aladyn (przez pierwszą część sesji)
Więcej osób nie pamiętam. Wpiszcie się jeśli kogoś zapomniałem.

Ten raport napiszę w punktach, aby każdy miał względny pogląd na to, co się wtedy działo.

  • Drużyna poznaje p’Aladyna.
  • Odpoczynek w pobliskiej strażnicy.
  • Jonasz – nowy pełnoprawny członek drużyny Bohaterskich Bohaterów.
  • Odkrycie groty za wodospadem.
  • Eksploracja jaskini.
  • Walka z jaszczurami, śmierć Quirai.
  • Szturm na zamek.
  • Walka z Lukrecją (Lamią), zdrada Kaven’a i jego śmierć.
  • Wyprawa na piętro zamku.
  • Walka z ogrem czarodziejem. Śmierć Vale’a.

Comments

Deiv

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.