Rise of the Runelords

Sesja #37 - Płynąc z prądem i pod prąd

Sesja #37

Postacie graczy:
- Quirai
- Callandor
- Pan Ô Ramix
- Jonasz (?)
- — ?? —
- Iknomil III
- Euth’Anasia
- p’Aladyn

 • W drodze powrotnej do Żółwiowej Przystani.
 • Walka z gigantami(?) w czasie podróży.
 • Wskrzeszenie Quirai.
 • Wróżka prosi o pomoc.
 • Mały-duży gnom. :D
 • Podróż w serce lasu.
 • Przerażająca rzeka.
 • Napotkanie ducha. Informacje o Lamatarze – dowódcy fortu Rannick.
 • W drodze powrotnej.
 • Żółwiowa przystań zaatakowana!
 • Pokonanie wielkiego wija.
 • Walka z hydropodobną bestią.
 • Ucieczka bestii, poziom wody opada.
 • Wdzięczność kapłana, przyznanie kolejnego zadania.

Comments

Deiv

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.